Feministiskt initiativs uppgift är att:

 • politisera frågor som andra menar är privata
 • tala om makt och struktur när andra talar om ”fria val för individen”
 • tala om demokrati och mänskliga rättigheter när andra talar om ”kvinnofrågor” och ”integrationsproblem”
 • tala om välfärd som verktyg för att bygga demokrati när andra talar om ”sociala skyddsnät”
 • tala om global rättvisa och militär avrustning när andra talar om Nato-medlemskap och mer pengar till militären
 • tala om antirasistisk politik och rättvis fördelning av makt och resurser när andra talar om tolerans
 • tala om heteronormer och andra normer när andra inte talar om det!
 • I arbetet för att nå parlamentarisk representation ska vi tala klarspråk och samarbeta med grupper och organisationer som har samma mål – ett samhälle som är jämställt och fritt från alla former av diskriminering och en hållbar värld där globala ojämlikheter utraderas.

 

Vi ska fortsätta och utveckla samarbetet med:

 • Den antirasistiska rörelsen. Under parollen ”Ut med rasisterna – in med feministerna!” fortsätter samarbetet med antirasistiska organisationer som understryker vikten av att lyfta rasismen på en strukturell och politisk nivå. Vi ska resa kravet på öppna gränser vilket gör vår roll som SD:s ideologiska motpol klarare.
 • Asylrörelsen. Som en del av kampanjen Ain´t I a Woman och i dialog med andra delar av asylrörelsen fortsätter F! driva på för papperslösa kvinnors rättigheter till skydd och andra asylsökandens rättigheter.
 • Fredsrörelsen. Antimilitarismen. Militär nedrustning med målet militär avrustning!
 • Fackföreningar. F! fortsätter med lönefrågan och vidgar den till andra arbetsmarknadsfrågor. Till exempel arbetstidsfrågan. Striden om tiden, också presenterad som en konsumtionskritik kopplad till långsiktig hållbar utveckling.
 • Hbtq-rörelsen. F! ligger i framkant och synliggör på det viset vikten av ett normkritiskt parti.
 • Funktionalitetsrörelsen. Alla människors rätt till deltagande i samhället är en grundval för feminismen. Fi ska vara ett parti som synliggör och tar (o)tillgänglighets- och diskrimineringsfrågor på allvar.

Nu är det dags för alla feminister, antirasister och andra som seriöst vill se samhället jämställt och fritt från diskriminering att ta ansvar för sina åsikter. Det är dags att bryta med blockpolitiken och våga stå på egna ben, släppa snuttefilten ”regeringsfrågan” och proklamera en politik byggd på både rättigheter och rättvisa.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
Kalendarium
 • Inga evenemang
Nyhetsbrev

Fi Gävle på Facebook
Blandat från Twitter