BLI MEDLEM

HUR BLIR JAG MEDLEM?
Info om hur du blir medlem i Feministiskt initiativ hittar du på här.

Efter att medlemsavgiften på minst 50 kronor är betald, så blir du registrerad som medlem och kommer automatiskt att tillhöra den förening eller medlemsgrupp som finns närmast dig.

Då F!:s organisation är uppbyggd av ideella krafter och arbetsbelastningen stundtals är hög, så kan registreringen ibland ta lite tid och det dröjer då innan vi i Gävle kan se dig i vårt lokala medlemsregister. Om du vill komma igång och få utskick från oss redan nu, så skriv upp dig på vår mejllista.

Du är självklart välkommen att skriva upp dig på mejllistan även om du inte är medlem ännu. Kanske är du bara nyfiken?

 

MEDLEM, VAD INNEBÄR DET?
Som medlem är du Feministiskt initiativs viktigaste resurs – vi är våra medlemmar. Ditt medlemskap är inte bara grunden i föreningens ekonomi, ditt engagemang är också grunden i föreningens aktivitet.

Som medlem har du rösträtt på medlemsmöten och årsmöten i den F!-förening som finns närmast dig. Du har även möjlighet att bli vald som ombud till partiets kongresser, och du kan kandidera till styrelseposter, uppdrag inom valberedningen och uppdrag som revisor i din lokala F!-förening, men du kan göra massor även utan att ha ett formellt uppdrag, och du är självklart alltid välkommen som deltagare i aktiviteter – ibland vill en bara träffa likasinnade och snacka feminism med folk som förstår vad en pratar om. För det är vår bokcirkel perfekt.

Du är alltid välkommen att engagera dig, i stort som smått.

Du behövs!

Välkommen!

 

ORDLISTA, FÖRENINGSLINGO
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Här väljs föreningens ordförande, styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet fattar även beslut om inkomna motioner och propositioner, d.v.s. förslag från medlemmar och från den avgående styrelsen, samt röstar för eller emot den avgående styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Årsmötet tar även del av styrelsens verksamhetsberättelse, föreningens årsredovisning och revisionsberättelse, och fattar med hjälp av revisorernas förslag beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Samtliga av föreningens medlemmar kallas till årsmötet och har rösträtt.

Kongressen är partiets högsta beslutande organ. Här väljs partiledare, partistyrelse, nationell valberedning och revisorer. Kongressen fattar även beslut om partiets politik, genom att behandla inkomna motioner och propositioner. Även verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för året som gått, behandlas av kongressen. Revisionsberättelse för det gångna året presenteras och ligger precis som vid årsmötet till grund när kongressen fattar beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. På kongressen deltar ett bestämt antal kongressombud, som har valts av sina respektive lokala föreningar eller medlemsgrupper. Alla kongressombud har rösträtt. Det är även möjligt att delta som åskådare, utan rösträtt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
Kalendarium
  • Inga evenemang
Nyhetsbrev

Fi Gävle på Facebook
Blandat från Twitter